SUKUTAULUKKO

Taulukko perustuu pääosin Aulis Soukan vuonna 1997 teettämään sukuselvitykseen ja hänen kirjoittamaansa kirjaan Soukan suku Koivistolta. Taulukkoa on täydennetty sitä mukaa kun uutta tietoa on ilmaantunut. Taulukon tietoja on jouduttu tilanpuutteen vuoksi supistamaan. Esim. syntymä- ja kuolinajoista on mukana vain vuodet ja nekin puuttuvat puolisoilta. Tiedoissa on puutteita ja päivitettävääkin löytyy. Korjausehdotuksia voi lähettää Tarmo Soukalle sähköpostilla: tarmo.soukka(at)pp.inet.fi

Tapio Soukka Tapio Soukka